Nike SB dojo | スケートパーク

Paradox Grip Tape から ガラモノ登場 気になる方は …
──Paradox Grip

2015.04.05

Paradox Grip Tape から ガラモノ登場

気になる方は BP Trading まで

Paradox1 Paradox2 Paradox3

Toru Yoshida
photo:TOMOFUMI NAKAYAMA
Toru Yoshida
吉田 徹
(Newtype skateboarder)
レギュラースタンス
  • FTC
  • STANCE