Shogo Zama Vans

NYのストリートウェアブランド、Mighty Healthyからジーノ…
──GINO IANNUCCI COMMERCIAL

2012.02.26

NYのストリートウェアブランド、Mighty Healthyからジーノ・イアヌーチを起用したCMが登場。

  • DC SHOES
  • Blind Skateboards