Nike SB dojo | スケートパーク

『Raw-Fi Video』の田中晶悟パートがオンライン登場。 これぞ…
──SHOGO TANAKA - RAW FI VIDEO

2016.11.02

『Raw-Fi Video』の田中晶悟パートがオンライン登場。
これぞスケートボード!!  とシャウトさせる速度と攻撃力。無双モード全開。

  • PRIME
  • LAKAI