STORE
VHSMAG · VHSMIX vol.31 by YUNGJINNN

POPULAR

スケートシティ

2024.04.19

RYOTA OKU / 奥 亮太

2024.04.17

VANS TDC - STREET VINTAGE

2024.04.12

OJ WHEELS - TRIPPIN'

2024.04.18

LIL DRE

2024.04.18

HITOYUME / 儚

2024.04.18

THE GREATEST NIGHT IN POP

2024.04.16

VANS × VAINL ARCHIVE

2024.04.19
  • X-girl

SKATE SHOP VIDEO AWARDS 2023
SKATE SHOP VIDEO AWARDS 2022
Toru Yoshida
photo:TOMOFUMI NAKAYAMA
Toru Yoshida
吉田 徹
@8supernaturalbeings1
(Newtype skateboarder)
レギュラースタンス
  • ゑ | Evisen Skateboards
  • THRASHERxSANTACRUZ