Vans x Krooked by Natas Kaupas for Ray Barbee

RAW & UNCUT
──SANTA CRUZ IN NYC

2020.04.17

Santa CruzチームがNYCでセッション。
撮影したRAWフッテージをひたすら時系列に並べた斬新な構成。

  • BRIXTON
  • CONVERSE SKATEBOARDING