Shogo Zama Vans

GO SKATE DAY!
──SABOTAGE - GSD 2021

2021.07.10

今年のGo Skateboarding DayセッションのRecapがSabotageより公開。
アングラヴァイブス漂うフィラデルフィアのストリートセッション。

  • S.U.R – S.U.R -SurrelUnionRules
  • MxMxM