Nike SB dojo | スケートパーク

GirlとChocolateによる動画企画、WEAKdaysの最新エピ…
──WEAKDAYS: LA BREA

2017.04.05

GirlChocolateによる動画企画、WEAKdaysの最新エピソード。
今作では、LAのラブレア地区のストリートでセッションを敢行。

  • BRIXTON
  • Blind Skateboards