Zahba - Vans Skateboarding Zion Wright

高メイク率男。西海岸へ武者修行中のタイミングでのLA撮影
──SHINTARO HONGO

2018.03.05

VHSMAGの露出が頻繁な高メイク率男の本郷真太郎。西海岸へ武者修行中のタイミングでのLA撮影。
アンドリュー・アレンのスポットにて回転木馬ライン。Ayyyyyyyyyyy

Filmer: オナラマン
Special thanks: DC Japan

  • ゑ | Evisen Skateboards
  • LAKAI