Nike SB dojo | スケートパーク

世界的なハイファッション誌であるVogueからロドニー・ミューレンをフ…
──RODNEY MULLEN - VOGUE

2016.07.12

世界的なハイファッション誌であるVogueからロドニー・ミューレンをフィーチャーした動画が登場。
フラットの神業を360°から抑えた美しい映像をご覧ください。

  • STRAYE
  • NB Numeric: New Balance