Shogo Zama Vans

AVE率いるFucking AwesomeからThrasher Tra…
──FUCKING AWESOME - THRASHER TRASH

2017.07.02

AVE率いるFucking AwesomeからThrasher Trashと題したミニクリップが公開。
捨てカットでもなんでもゾクゾクします。Ayyyy

  • ELEMENT
  • VANTAN