Shogo Zama Vans

NY VARLD
──KOUKI ARIMA - CLUMSY 2019 SM CM

2019.08.09

有馬昂希を起用したClumsyのプロモビデオ。
卓越したメイク率で都心での撮影ミッションを完了。

  • DC SHOES
  • Girl Skateboards / Breezy Pro