Nike SB dojo | スケートパーク

Shake Juntからジェイミー・フォイを起用したパークフッテージ集…
──SHAKE JUNT - JAMIE FOY

2017.01.27

Shake Juntからジェイミー・フォイを起用したパークフッテージ集が公開。
チャビーな体型ながら身軽な動きがたまらない。

  • STRAYE
  • VANTAN