VANS - ROWAN PRO

Skate Sauceの最新CMが公開。 3名のスケーターがSkate…
──SKATE SAUCE - J KWON LEDGES GET DESTROYED

2016.03.29

Skate Sauceの最新CMが公開。
3名のスケーターがSkate Sauceのワックスを使い華麗な縁石トリックを披露。

  • PRIME
  • LAKAI