Nike SB dojo | スケートパーク

Hockeyからアンドリュー・アレンのショートクリップが登場。 ド渋な…
──HOCKEY - ANDREW ALLEN

2017.06.22

Hockeyからアンドリュー・アレンのショートクリップが登場。
ド渋なスタイルで繰り出すトリックの数々は必見。

  • STRAYE
  • Bones Wheels